Van ziekenhuiszorg naar verpleeghuiszorg - VVT-tool

Van ziekenhuiszorg naar verpleeghuiszorg

Auteur: Robert Quanjel

CapaciteitsmanagementCapaciteitsmanagement

Na jaren gewerkt te hebben aan het implementeren van capaciteitsmanagement in de ziekenhuiszorg kreeg ik van een aantal organisaties de vraag of (integraal) capaciteitsmanagement ook toepassingsgebieden heeft binnen de VVT sector. Omdat ik geen uitdagingen uit de weg ga, maar juist wil bouwen en bijdragen aan het verbeteren van de zorg heb ik mijzelf de afgelopen jaren bezig gehouden met het vertalen van capaciteitsmanagement naar de Verpleeg-, Verzorgingshuizen & Thuiszorg (VVT).

Andere dynamiek

Kijkend naar de dynamiek binnen de zorgsector heeft de ziekenhuiszorg veel raakvlakken met de verpleeg- en verzorgingshuizen. Naast deze gelijkenissen zijn er ook wezenlijke verschillen, zeker met het oog op capaciteitsmanagement. Het belangrijkste aspect waarop deze sectoren verschillen is de reden van verblijf. Vooral binnen de woonzorg is deze reden niet het komen tot een behandeling of diagnose, maar het aangenaam kunnen leven, aangepast aan hun vitaliteit en mobiliteit. Dit maakt het ook dat de dynamiek van patiënten minder fluctuerende is (uitzonderingen daargelaten), vooral in aantal en bezetting.

Een medewerker in een zorginstelling welke wij begeleiden benoemde daarbij dat je als medewerker in het verpleeg- en verzorgingshuis te gast bent in het leven van de cliënt: “Voor ons is het ons werk, voor onze bewoners hun (laatste) huis”. Daarmee werd in mijn optiek de andere dynamiek pakkend beschreven.

Gelijkenissen

Toch zijn er ook gelijkenissen. Vooral in de huidige tijd wordt duidelijk dat de medewerkers één van de belangrijkste resources zijn en dat juist daar schaarste ontstaat. Naast het feit dat de medewerkers vol overgave en passie werken binnen deze sector, dient er ook een goede balans tussen werk en privé te zijn. Binnen dit vakgebied zijn er vele belastende aspecten die de noodzaak voor een goede balans ondermijnen. Om deze reden helpen wij organisaties met het aanbrengen van structuur en regelmaat. In de blog over ‘Het basisrooster’ kun je lezen over de nut en noodzaak van het basisrooster en wat dit kan betekenen voor uw organisatie.

(Financiële) Uitdagingen

Uitdagingen kent de sector ook. Met het groeiend aantal cliënten dat zorg nodig heeft, waarbij de zorgbehoefte toeneemt en de financieringsstructuur is veranderd, blijft de vraag hoe de zorg binnen de VVT betaalbaar gehouden kan worden. Met het ontstaan van lokale initiatieven waarbij zorg lokaal wordt gegeven komt een verspreiding van de beschikbare pool aan medewerkers tot stand. Iedere organisatie heeft daarnaast een gezonde buffer nodig voor het opvangen van de pieken zoals ziekte en vakantie. Met een tekort aan medewerkers is het effect direct merkbaar en moeten keuzes gemaakt worden om binnen de financiële kaders te blijven.

Kwaliteit van Service (QoS)

Deze bekende term vindt zijn oorsprong in de ICT wereld. Kwaliteit van Service is de beschrijving of meting van de algemene prestaties van een dienst. In de zorg kan zich dit vertalen naar de vraag: hoeveel moeten we inzetten voor het kunnen leveren van de kwaliteit die gevraagd wordt? Met andere woorden, welke buffer hebben we nodig en wie doet daarin wat?

Daarnaast speelt de kwaliteit hierin een grote rol, maar wat is kwaliteit? En op wie heeft deze kwaliteit invloed? Niet alleen hebben de cliënten recht op kwaliteit, ook de medewerker heeft dat recht. De vraag blijft daarbij, wat betekent ‘kwaliteit’ voor de desbetreffende persoon? Zijn er verschillen en hoe zorgen we dan toch voor een goede inzet van medewerkers ten aanzien van de cliënt? Het gedachtegoed van Kwaliteit van Service (QoS) kan in de komende jaren een sleutelrol gaan spelen binnen de zorg. In mijn volgende blog ga ik hier verder op in en laat ik zien hoe wij dit middels concept en tooling ondersteunen.