Onze software - VVT-tool

De juiste professional, op het juiste moment, bij de juiste cliënt.

Brandjes blussen en een hoge mate van ad-hoc planning is waar roosteren en plannen bij veel zorgorganisaties om draait, zo ook binnen de Verpleging, Verzorging en Thuiszorgorganisaties (VVT). De professionals binnen een organisatie worden vaak het aantal uren dat ze op contract hebben ook ingepland, zonder daarbij rekening te houden met de duur en zwaarte van de zorg die cliënten daadwerkelijk nodig hebben. Gezond plannen en roosteren gaat verder dan operationeel plannen, het gaat om het in balans brengen van vraag en aanbod. Het is van belang de juiste professional in te plannen op de juiste taak en daarbij de wensen en behoeften van de professional, cliënt en organisatie bijeen te brengen. Met onze software wordt deze sturing op zowel strategisch-, tactisch-, als operationeel niveau mogelijk.

Software vvt tool plannen

Onze VVT-tool

Planning, in het vakgebied ook wel bekend als Workforce Management, is meer dan alleen roosteren en zorgen dat de juiste namen in diensthokjes komen. Onze software stelt zorgorganisaties in staat om de huidige en toekomstige zorgvraag te identificeren. Deze vraag kan doorgerekend worden naar het aantal uren zorg dat nodig is om de cliënten in de behoeften en wensen te voorzien. Daarnaast biedt de VVT-tool van Ximius inzicht in het aanbod, waarbij de wensen van de medewerkers worden meegenomen. Op deze manier zijn organisaties in staat om de vraag en aanbod optimaal op elkaar af te stemmen waardoor hier proactief op gestuurd kan worden.

Onze software vvt-tool

Planner optimizer vvt-toolGezond roosteren

Met onze software is gezond roosteren over meerdere afdelingen en teams mogelijk, waarbij rekening wordt gehouden met bestaande normering. Dagpatronen kunnen worden aangemaakt waarna deze patronen vertaald worden in een basisrooster dat voldoet aan de wensen van de medewerkers.

Omdat wij geloven dat de juiste zorg geleverd wordt door de cliënt centraal te stellen en de juiste professional de juiste activiteiten op het juiste moment uit te laten voeren, werken we met dynamische cliëntprofielen. In deze profielen is gespecificeerd welke zorgactiviteiten uitgevoerd dienen te worden voor de cliënt en welke professional deze taken mag en kan uitvoeren. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen cliëntgebonden en niet-cliëntgebonden activiteiten en tussen cliënt specifieke activiteiten en groepsactiviteiten.

Wat levert de inzet van de VVT-tool op?

Door inzicht in uw actuele en toekomstige zorgvraag en aanbod kan betere sturing plaatsvinden op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Met alle inzichten in de beschikbare gegevens kunt u ook afwijkingen (prospectief) registreren, waardoor prestatiemanagement mogelijk wordt. U kunt een betere continuïteit van zorg handhaven waarbij periodes met te veel of te weinig professionals wordt voorkomen. De professionals krijgen meer zeggenschap over het (basis)rooster waardoor de tevredenheid toeneemt en het ziekteverzuim kan afnemen. Door de wensen van de professionals te erkennen binden zij zich sneller aan de organisatie en zal het draagvlak voor continue verbetering toenemen.

 

Meer weten, of heeft u een vraag over onze VVT Tool software?

Vul onderstaand contactformulier in, we nemen dan zo snel mogelijk contact op om uw vraag te beantwoorden of een afspraak in te plannen. U kunt natuurlijk ook bellen of mailen.