Ondersteuning capaciteitsmanagement - VVT-tool

Hoe ver is uw organisatie op het gebied van capaciteitsmanagement?

Zijn jullie binnen de organisatie al bekend met capaciteitsmanagement? Weet u aan welke radartjes u kunt draaien voor de gewenste uitkomsten? Maakt uw organisatie een doorrekening vanuit de cliëntprofielen om vervolgens op tactisch en later operationeel niveau te komen tot de normering en planning van personeel? Heeft u inzicht in de capaciteit die nodig is om de juiste zorg te kunnen bieden voor de cliënten?

Doe de test en kom er achter hoe uw Verpleging, Verzorging en Thuiszorgorganisatie (VVT) scoort op het gebied van integraal capaciteitsmanagement.

Ondersteuning bij de implementatie van capaciteitsmanagement

Door de vergrijzende bevolking en toenemende schaarste aan gekwalificeerd personeel wordt het steeds belangrijker om grip te krijgen op de personele capaciteit om de flexibele inzet te vergroten en de kosten te beheersen. Bij Ximius helpen we zorgorganisaties bij de implementatie van capaciteitsmanagement. Dit doen we door organisaties inzicht te geven in beschikbare gegevens zodat zij uiteindelijk zelf in staat zijn om grip te krijgen op de capaciteiten en hierop te sturen. Door de hoeveelheid werk af te stemmen op de formatie kan een gelijkmatigere ureninzet worden gerealiseerd en helpen we zorgorganisaties om continu te verbeteren.

Ondersteuning VVT tool
CPO-model

Cliënt, Professional en Organisatie (CPO) model

Bij onze ondersteuning en begeleiding van organisaties werken wij volgens ons CPO model, waarin drie fasen worden onderscheiden. Door diepere analyses en het geven van training ontstaat bewustwording binnen de organisatie over de bestaande processen, mogelijke knelpunten en mogelijkheden tot verbeteren. Tegelijkertijd wordt data ontsloten om verbeterpotentieel te identificeren en methodieken toe te passen. Hierbij komt (theoretische) kennis die is opgedaan in de analyses en trainingen samen met de praktijk. Met de implementatie en borging van capaciteitsmanagement op strategisch, tactisch en operationeel niveau kunnen positieve en negatieve afwijkingen worden geregistreerd om te prestaties te managen en te sturen op continue verbetering.

Training

Plannen is een vak en een goede afstemming tussen zorgvraag en zorgaanbod is een kunst. Het is belangrijk dat de professionals, teamleiders en managers die verantwoordelijk zijn voor dit spanningsveld kennis hebben van theoretische basisprincipes van capaciteitsmanagement en de juiste tools aangereikt krijgen om dit in de praktijk te realiseren. Om deze stap van theorie naar de praktijk te realiseren en processen optimaal in te richten zijn ook veranderkundige vaardigheden van groot belang. Dit vereist een analytische blik voor het analyseren van de huidige processen, leiderschap en adviesvaardigheden om continue verbetering mogelijk te maken.

Onze trainingen gaan in op de basisprincipes van capaciteitsmanagement. Afhankelijk van de deelnemers wordt er dieper ingegaan op strategisch, tactisch en/of operationeel capaciteitsmanagement en planning. Tijdens de trainingen brengen we de theorie meteen in de praktijk door voorbeelden en oefeningen, afgestemd op uw organisatie. Hiermee bieden we handvatten waar u, binnen uw rol in de organisatie, meteen mee aan de slag kunt.

Meer weten, of heeft u een vraag over onze VVT Tool software?

Vul onderstaand contactformulier in, we nemen dan zo snel mogelijk contact op om uw vraag te beantwoorden of een afspraak in te plannen. U kunt natuurlijk ook bellen of mailen.