Vragenformulier Integraal Capaciteitsmanagement - VVT-tool

Vragenformulier Integraal Capaciteitsmanagement

Met behulp van dit formulier kunt u een globaal en eerste inzicht krijgen in hoeverre uw organisatie al bezig is op het gebied van capaciteitsmanagement. De vragen zijn opgedeeld in vijf categorieën zoals deze zijn gedefinieerd in het capaciteitsstuurwiel. Per vraag kunt u aangeven welke situatie het beste past bij uw organisatie. Nadat u het formulier volledig heeft ingevuld en opgestuurd, sturen wij vanuit Ximius een overzicht toe van uw score op de verschillende niveaus (strategisch, tactisch en operationeel). Mocht u nog vragen hebben of geïnteresseerd zijn in de mogelijkheden om te komen tot optimaal capaciteitsmanagent dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

  Strategisch sturen van capaciteit – meerjarenplanning

  Analyse huidige personeelsbestand

  Analyse externe trends en ontwikkelingen

  Ontwikkelen toekomstscenario’s

  Strategisch sturen van capaciteit – jaarplanning

  Opstellen capaciteits-begroting

  Toewijzen van capaciteit

  Vaststellen capaciteits-jaarplan

  Tactisch sturen van capaciteit

  Capaciteitsjaarplan inclusief periodeplan

  Beoordelen beschikbare capaciteit voor de komende twee kwartalen

  Plan voor het bijstellen van de capaciteit

  ‘Samen roosteren’

  Verwerken afwezigheid

  Definitief maken rooster

  Pieken en uitval opvangen

  Operationeel sturen

  Analyse van afgelopen weken

  Week- en dagstart

  Verbeterpotentieel

  We hebben nog wel even uw naam en emailadres nodig zodat we de score u ook toe kunnen zenden. Vult u deze hier onder in.