Op zoek naar balans - VVT-tool

Op zoek naar balans

Auteur: Merel Bastiaansen

Webinar 16 december 2021

De eerste webinar over de VVT-tool is een feit. Deze geslaagde webinar stond in het teken van de lancering van de nieuwste versie van de tool en de conceptualisering ervan. De aftrap werd verzorgd door Suzanne Hanssen. Zij heeft gesproken over de uitdagingen binnen de Verzorging, Verpleging en Thuiszorg (VVT) sector en hoe dit heeft geleid tot het samenwerkingsverband ZorgConnect en de samenwerking met Ximius.

Hierna vertelde Robert Quanjel over zijn visie, waarbij de focus ligt op het zoeken naar balans. Welke bandbreedte willen we aanhouden voor de kwaliteit van zorg en hoe organiseren we de zorg die we daarbij wensen te geven? Voor het inzichtelijk maken van de gewenste kwaliteit van de te leveren zorg kan de tool een uitkomst bieden.

Tijdens de demonstratie van de tooling, gegeven door Merel Bastiaansen, werd stap voor stap uitgelegd hoe de tool je ondersteunt. Door het ingeven van de juiste parameters wordt inzichtelijk hoeveel zorg ingezet dient te worden om te voldoen aan de gewenste kwaliteit van zorg voor de cliënten en hoe dit vertaald wordt naar de inzet van de juiste professionals. Het biedt handvaten hoe je als organisatie de beperkte resources maximaal kan inzetten.

De conceptualisering en demonstratie van de tool kwamen samen tijdens de uitleg over het implementatie- en borgingsproces. Het is van belang dat de drie fasen (analyse en opleiding, inzicht creëren en implementatie en borging) worden doorlopen zodat de tool de juiste inzichten biedt voor continue verbetering.

CPO-model